Poziv za dostavljanje ponuda

Sekretarijat Regionalne anti-korupcijske inicijative poziva sva zainteresovana pravna lica za dostavljanje ponuda na osnovu ukazanih potreba.

Poziv će biti otvoren od 17.01. do 24.01.2018, do kada je ujedno i krajnji rok za dostavljanje ponuda.

Molimo Vas da ponude dostavite u zatvorenim kovertama, obavezno sa naznakom LOT-a za koji šaljete ponudu, na adresu:

Regional Anti-corruption Initiative Secretariat

Fra Anđela Zvizdovića 1, B/5

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Molimo Vas da ponude dostavljate isključivo za pojedine grupe roba. Ukoliko ste spremni ponuditi artikle iz više grupa, molimo Vas da za svaki LOT ponudu pošaljete odvojeno.

Uz original ponudu sva zainteresovana pravna lica su dužna dostaviti i dokaz o poreznoj registraciji (ID broj).

Nakon odabira najkonkurentnijeg dobavljača po pojedinim grupama roba, sa dobavljačem će se potpisati ugovor o saradnji.

PREUZMITE LOTOVE:
 

Broj LOT-a Naziv LOT-a
1 Kancelarijski materijal
2 Dizajn i printanje
3 Iznajmljivanje vozila